5 min.

Cena obvyklá, cena zjištěná, tržní hodnota – znáte způsoby ocenění nemovitosti?

Červenec 17, 2023
Ing. Emilie Kovačičová
Myslíte si, že cena nemovitosti je jen jedno číslo? Ve skutečnosti tomu tak není a dokonce ani mnozí lidé z oboru nemovitostí v tom nemají úplně jasno. Existuje několik různých typů cen, se kterými se můžete setkat. Když si objednáte ocenění nemovitosti od odborníka, měl by se vás v první řadě zeptat na účel ocenění a podle toho stanovit „druh“ ceny.

Ve zkratce: 

Co je u nemovitosti cena obvyklá?

Tento typ ceny je definovaný zákonem a vychází z analýzy historických prodejů nemovitostí. Při stanovení ceny se porovnávají prodejní ceny podobných nemovitostí. Odhadce potřebuje dostatečnou databázi prodaných nemovitostí obsahující informace o umístění, velikosti a vybavení, stejně jako fotografie exteriéru i interiéru.

Tento typ ceny využívají například banky pro ocenění nemovitostí pro účely hypotečního úvěru. Mezi další příklady využití patří vypořádání dědictví, soudní spory, dražby, exekuce a ocenění vkládaného majetku do základního jmění společnosti.

Co je tržní hodnota nemovitosti?

Často se zaměňuje s pojmem cena obvyklá. Pojem „hodnota“ s sebou nese jistou neurčitost a subjektivitu. Tržní hodnota je odhadem ceny, za kterou by se nemovitost mohla prodat. Stejně jako cena obvyklá se opírá o prodejní ceny podobných nemovitostí, ale zahrnuje také nabídkové ceny inzerovaných nemovitostí a očekávání trhu. Může také zohledňovat výnosy z nájmu nebo náklady na výstavbu obdobné nemovitosti.

Tento typ ceny se používá tam, kde nelze stanovit cenu obvyklou, protože se s podobnými nemovitostmi obchoduje jen velmi málo. Týká se to například rodinného domu postaveného na cizím pozemku.

Ocenění nemovitosti zdarma

Zadejte nám potřebné údaje a my vám odhad nemovitosti bezplatně zpracujeme.

Co je tržní cena nemovitosti?

Na tomto místě je uvedena zejména pro úplnost. Není to totiž cena, kterou byste získali od odhadce nemovitostí. Je to skutečná cena, za kterou byla nemovitost prodána. Obvykle se jedná o dohodnutou cenu mezi dvěma nezávislými stranami, která je uvedena ve smlouvě.

Tato cena může zohledňovat specifické okolnosti a může se značně lišit od cen podobných nemovitostí v okolí. Například když žijete v bytě, který se vám velmi líbí, máte dobré sousedské vztahy a nechcete se nikam stěhovat, ale potřebujete větší byt, jste pravděpodobně ochotni zaplatit vyšší cenu než zájemci, kteří mají na výběr z mnoha podobných bytů.

Co je cena zjištěná?

Tato cena je také nazývána administrativní nebo úřední cena. Určuje se podle zákona o ocenění majetku a příslušných předpisů. Používá se zejména pro daňové účely a často je nižší než cena obvyklá. Například při dědictví a darování se pro potřeby finančního úřadu používá pouze cena zjištěná. Pokud jste dostali nemovitost darem a prodáte ji před uplynutím tzv. časového testu, může vám finanční úřad za určitých okolnostní vyměřit daň z příjmu. Daň se vypočítá z rozdílu mezi prodejní cenou a cenou zjištěnou ke dni darování. Vzhledem k tomu, že cena zjištěná bývá obecně nižší než cena obvyklá, je použití takto zjištěné ceny pro stát výhodnější.

Pomocí ceny zjištěné se určují také náhrady při vyvlastnění ve veřejném zájmu, např. při stavbě silnice. Používá se také tam, kde není možné stanovit cenu obvyklou ani tržní hodnotu, například při ocenění podílu na části komunikace.

Podle aktuálně platné vyhlášky musí odhadce vždy, pokud stanovuje cenu obvyklou nebo tržní hodnotu, stanovit také cenu zjištěnou. Jedinou výjimkou je ocenění nemovitosti pro zajištění hypotečního úvěru, kde se určuje pouze cena obvyklá.

Jak oceňujeme nemovitosti v RE/MAX Horizont?

Pokud vás zajímá hodnota vaší nemovitosti, rádi vám ji spočítáme – zdarma a nezávazně. Nejčastěji pracujeme s cenou obvyklou a tržní hodnotou, abychom vám dokázali přiblížit, za kolik se vaše nemovitost může prodat. Na začátku každého prodeje nastavíme optimální cenovou strategii, abyste za svou nemovitost získali maximum peněz.

Článek pro vás napsala Ing. Emilie Kovačičová, odhadkyně nemovitostí a makléřka RE/MAX Horizont.