Odhad nemovitosti zdarma

Získejte odhad ceny nemovitosti online. Naši experti vám zdarma připraví odhad ceny bytu, odhad ceny pozemku nebo rodinného domu. Zjistěte, jak si vaše nemovitostí stojí.

Odhad ceny bytu | odhad ceny rodinného domu | odhad ceny pozemku

Vyplňte nám prosím potřebné údaje a my vám zdarma zašleme odhad ceny vaší nemovitosti.

 • Vyberte
 • Byt
 • Dům
 • Pozemek
 • Vyberte
 • Osobní
 • Družstevní
 • Vyberte
 • Před rekonstrukcí
 • Částečná rekonstrukce
 • Kompletní rekonstrukce
 • Novostavba
Naši makléři se specializují na Prahu a Střední Čechy, kde to skvěle znají a zpracují vám přesný odhad. Pokud chcete ocenit nemovitost v dalších krajích, obraťte se prosím na jinou kancelář RE/MAX.
 • Vyberte
 • Praha
 • Středočeský kraj

 • Vyberte
 • Ano, zvažuji
 • Zatím nezvažuji

Chytré nástroje

Pro odhad bytu nebo domu používáme nejmodernější nástroje jako jsou cenové mapy, které přímo z katastru počítají skutečné ceny nemovitostí.

Zkušený odhadce

Odhadu se ujme makléř, který dobře zná vaši lokalitu a dokáže tak v ocenění kalkulovat i s vlivy, které zatím chytré aplikace nezahrnují.

Přesný výsledek

Získáte podrobný obrázek o tom, jakou hodnotu vaše nemovitost má a také odhad, za kolik bychom ji byli schopni prodat. V klidu si tak můžete rozmyslet další postup.

Cena obvyklá, cena zjištěná, tržní hodnota – vyznáte se ve způsobech ocenění?

Myslíte si, že cena nemovitosti je jen jedno číslo? Ve skutečnosti tomu tak není a dokonce ani mnozí lidé z oboru nemovitostí v tom nemají úplně jasno. Existuje několik různých typů cen, se kterými se můžete setkat. Když si objednáte ocenění nemovitosti od odborníka, měl by se vás v první řadě zeptat na účel ocenění a podle toho stanovit „druh“ ceny.

Ocenění na cenu obvyklou

Tento typ ceny je definovaný zákonem a vychází z analýzy historických prodejů nemovitostí. Při stanovení ceny se porovnávají prodejní ceny podobných nemovitostí. Odhadce potřebuje dostatečnou databázi prodaných nemovitostí obsahující informace o umístění, velikosti a vybavení, stejně jako fotografie exteriéru i interiéru.

Tento typ ceny využívají například banky pro ocenění nemovitostí pro účely hypotečního úvěru. Mezi další příklady využití patří vypořádání dědictví, soudní spory, dražby, exekuce a ocenění vkládaného majetku do základního jmění společnosti.

Ocenění na tržní hodnotu nemovitosti

Často se zaměňuje s pojmem cena obvyklá. Pojem „hodnota“ s sebou nese jistou neurčitost a subjektivitu. Tržní hodnota je odhadem ceny, za kterou by se nemovitost mohla prodat. Stejně jako cena obvyklá se opírá o prodejní ceny podobných nemovitostí, ale zahrnuje také nabídkové ceny inzerovaných nemovitostí a očekávání trhu. Může také zohledňovat výnosy z nájmu nebo náklady na výstavbu obdobné nemovitosti.

Tento typ ceny se používá tam, kde nelze stanovit cenu obvyklou, protože se s podobnými nemovitostmi obchoduje jen velmi málo. Týká se to například rodinného domu postaveného na cizím pozemku.

Ocenění na cenu zjištěnou

Tato cena je také nazývána administrativní nebo úřední cena. Určuje se podle zákona o ocenění majetku a příslušných předpisů. Používá se zejména pro daňové účely a často je nižší než cena obvyklá. Například při dědictví a darování se pro potřeby finančního úřadu používá pouze cena zjištěná. Pokud jste dostali nemovitost darem a prodáte ji před uplynutím tzv. časového testu, může vám finanční úřad za určitých okolnostní vyměřit daň z příjmu. Daň se vypočítá z rozdílu mezi prodejní cenou a cenou zjištěnou ke dni darování. Vzhledem k tomu, že cena zjištěná bývá obecně nižší než cena obvyklá, je použití takto zjištěné ceny pro stát výhodnější.

Pomocí ceny zjištěné se určují také náhrady při vyvlastnění ve veřejném zájmu, např. při stavbě silnice. Používá se také tam, kde není možné stanovit cenu obvyklou ani tržní hodnotu, například při ocenění podílu na části komunikace.

Podle aktuálně platné vyhlášky musí odhadce vždy, pokud stanovuje cenu obvyklou nebo tržní hodnotu, stanovit také cenu zjištěnou. Jedinou výjimkou je ocenění nemovitosti pro zajištění hypotečního úvěru, kde se určuje pouze cena obvyklá.

Jak oceňujeme nemovitosti v RE/MAX Horizont?

Nejčastěji pracujeme s cenou obvyklou a tržní hodnotou, abychom vám dokázali přiblížit, za kolik se vaše nemovitost může prodat. Na začátku každého prodeje nastavíme optimální cenovou strategii, abyste za svou nemovitost získali maximum peněz.

Jak probíhá prodej nemovitosti s námi?

Vaši nemovitost neprodáme prvnímu, kdo si o ni řekne, ale vždy najdeme kupce, který je připraven zaplatitt nejvyšší částku. Postaráme se o kompletní přípravu, marketing i papírování, takže si můžete dát nohy nahoru.

Zkušenosti našich klientů