4 min.

Co je BPEJ?

Březen 15, 2023
Štěpán Gjurič
Co je BPEJ? Kde najít mapu BPEJ? Odpovídáme na nejčastější otázky kolem bonitované půdně ekologické jednotky.

Ve zkratce: 

  • BPEJ je bonitovaná půdně ekologická jednotka
  • BPEJ vás bude zajímat pokud chcete pozemek vyjmout z půdního fondu
  • BPEJ snadno zjistíte online

BPEJ určuje kvalitu a s ní související prodejní cenu zemědělské půdy. BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka je označení pětimístného kódu, který naleznete u parcel pro zemědělskou půdu. Řadí se mezi základní informační zdroje týkající se zemědělské půdy a stanoviště nacházející se na území ČR. BPEJ také udává zhodnocení a třídění půdy, které je závislé na její úrodnosti. Udává se podle pevně stanovených metodických postupů, sběrů dat a jejich analýzy.

Co znamenají jednotlivá čísla kódu BPEJ?

Pětimístní kód je označení půdních a klimatických podmínek. Existuje více, jak dva tisíce jeho kombinací. Ty mají za úkol popsat odlišné vybrané charakteristiky zemědělské půdy na různých stanovištích, z různých hledisek. Jedná se o hlediska půdně-ekologická, genetická, geologická, klimatická, hydrologická a geomorfologická.

  • Klimatický region – označuje jej první číslo. Je v rozmezí 0-9. Teplejší a sušší místa jsou přiřazena k číslům v rozmezí 0-5, 6-9 jsou pak oblasti s nižší teplotou a vyšší vlhkostí. Klimatický region je oblast s podobnými klimatickými podmínkami, které jsou potřebné pro růst a pěstování zemědělských plodin.
  • Půdní jednotka – označuje druhé a třetí číslo. Jedná se o HPJ (hlavní půdní jednotka klasifikační soustavy) 01-78. Seskupuje genetické půdní typy.
  • Sklonitost a expozice – označuje čtvrté číslo. Je v rozmezí 0-9. Oba faktory mají vysoký podíl na kvalitě výsledné BPEJ. Sklonitost má vliv na obhospodařování půdy a využití různých zemědělských strojů. Vyjadřuje i riziko eroze půdy. Expozice má zase vliv třeba na vegetační podmínky pozemku v souvislosti s teplotou, osvitem a srážkami. Souvisí se světovými stranami.
  • Skeletovitos a hloubka půdy – páté číslo. Opět je v rozmezí 0-9. Oba faktory se významným způsobem podílejí na funkcích půdy a na možnosti hospodaření s ní.

Budete-li si tedy vybírat zemědělský pozemek, dejte pozor na BPEJ, které určuje jeho vlastnosti.

Kde najdete BPEJ? Zkuste mapu

Pětimístný kód je zaznamenaný v listu vlastnictví. Naleznete jej v odstavci Seznam BPEJ a snadno zjistíte na v dálkovém náhledu katastru nemovitostí. Údaje jsou pravidelně aktualizované. Také existuje eKatalog BPEJ.

Vyjmutí pozemku z půdního fondu

BPEJ vás bude určitě zajímat, pokud se chystáte stavět na pozemku, který historicky patří do zemědělského půdního fondu (ZPF). V takovém případě se nevyhnete podání žádosti o jeho vyjmutí a BPEJ určí, kolik zaplatíte. Se vším vám rychle pomohou naši makléři.

Máme vám zavolat zpět?

Nechte nám na sebe kontakt a krátký popisek, s čím vám můžeme pomoct. Ozveme se, jakmile to bude možné.