5 min.

Podpojištění nemovitosti se týká i vás. Jak ho vyřešit?

Červenec 12, 2021
Štěpán Gjurič
Rostoucí ceny nemovitostí přináší riziko podpojištění. Co to znamená a co vám v takové situaci hrozí? Poradíme, jak být v klidu.

Tornádo na Moravě jasně poukázalo na to, jak je důležité mít správně pojištěnou nemovitost. Naprosto klíčové je zejména vyvarovat se jejímu podpojištění, tedy situaci, kdy je nemovitost pojištěna na částku nižší, než je její momentální hodnota. Není přitom vůbec neobvyklé, že skutečná hodnota bytu či domu a jeho hodnota uvedená v pojistné smlouvě se liší klidně i o desítky procent.

Proč je podpojištění nemovitosti nežádoucí, až bychom řekli vysoce riskantní? V případě živelné či jiné katastrofy by vám totiž pojišťovna vyplatila pojistné plnění úměrné výši hodnoty nemovitosti zanesené ve smlouvě, nikoliv odpovídající současné reálné ceně nemovitosti. Což by v mnoha situacích nemuselo stačit ani na odstranění vzniklých škod, natož na zajištění nového bydlení.

Rostoucí ceny nemovitostí nahrávají podpojištění

Avšak podpojištění nemovitostí není žádnou novinkou, jde o dlouhotrvající problém, jenž je navíc umocňován rychle rostoucími cenami nemovitostí z posledních let. Ty dokáží z pojistných smluv uzavřených před několika lety udělat prakticky bezcenné cáry papíru, neboť z nich vyplacená částka by neměla šanci pokrýt reálné škody.

Nejlépe si takovéto podpojištění nemovitosti vznikající v důsledku zvyšujících se cen vysvětlíme na modelovém příkladu:

Dejme tomu, že byste si před 5 lety koupili byt za 2 miliony Kč a okamžitě si jej pojistili. Dnes však má takovýto byt hodnotu už 4 miliony Kč. Pokud by vám tedy nyní v bytě vznikla škoda za 1 milion v důsledku požáru (tedy odpovídající ¼ hodnoty bytu), tak byste od pojišťovny uviděli pouze půl milionu, neboť pojišťovna by se při vyplácení řídila hodnotou bytu ze dne uzavření pojistné smlouvy. V takovéto situaci tedy de facto nemáte pojištěnu polovinu svého majetku - to je potřeba mít vždy na vědomí.

Nejste podpojištěni? Nechte si zdarma spočítat cenu nemovitosti

Nejste si jisti, zda podpojištění není i váš problém? Zdarma vám odhadneme cenu nemovitosti.

Podpojištění může vzniknout i z touhy ušetřit

Podpojištění navíc může vznikat nejenom tím, že roste tržní cena nemovitosti, ale kupříkladu i v důsledku, že svou nemovitost zrekonstruujete, případně vybavíte novými drahými spotřebiči, což se zákonitě promítne do navýšení její současné hodnoty. A to je potřeba následně zohlednit i v pojistné smlouvě.

Mezi další důvody podpojištění nemovitostí můžeme ještě zařadit:

  • Snahu ušetřit, neboť platí rovnice, že čím nižší je cena nemovitosti, tím nižší bude platba pojistného.

  • Při sjednávání hypotéky je sice nemovitost pojišťována, avšak vesměs vždy na nejnižší částku, takže podpojištění na sebe nenechá dlouho čekat.

  • Špatné ocenění hodnoty nemovitosti = okamžité podpojištění.

Jak bojovat s podpojištěním?

Jaké má podpojištění nemovitosti řešení? Naštěstí velice jednoduché, stačí pravidelně porovnávat aktuální cenu nemovitosti s pojištěnou hodnotou a v případě, že se tyto částky začnou výrazněji lišit, tak je nutno se s pojišťovnou dohodnout na zrevidování pojistky. Každé 2 až 4 roky je pak dobré tuto aktualizaci hodnoty, na níž je nemovitost pojištěna, provést automaticky, případně častokráte se pojišťovna ozve i sama, aby se s vámi dohodla na nových podmínkách.

Správné pojištění nemovitosti by tedy mělo vypadat následovně:

  • Mělo by pokrývat všechna potencionálně hrozící rizika.
  • Mělo by se dát kdykoliv změnit bez zbytečných poplatků a časových prodlev.
  • Mělo by být sjednáno na částku, jež plně koresponduje s reálnou hodnotou nemovitosti.
  • Mělo by být podloženo pojistnou smlouvou bez poznámek pod čarou a bez drobných písmen měnících její význam.
  • Mělo by mít jasně specifikované podmínky, aby se pojišťovna nemohla vymlouvat z placení pojistného plnění, když má na něj pojištěnec prokazatelně právo.