5 min.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí – co potřebujete vědět

Březen 17, 2023
Štěpán Gjurič
Co je návrh na vklad do katastru nemovitostí? Kolik stojí? Jak návrh na vklad do katastru vyplnit a podat?

Ve zkratce: 

  • Vklad do katastru nemovitostí vyřídíte elektronicky i papírově
  • Jeden návrh na vklad na katastr nemovitostí vás bude stát 2 000 Kč
  • Naši makléři ho v rámci spolupráce vyřídí za vás

Co je návrh na vklad do katastru nemovitostí

O návrhu na vklad do katastru nemovitostí hovoříme zejména v případě, že prodáváme, nebo naopak kupujeme nemovitost. Koupě, nebo prodej totiž podpisem kupní smlouvy nekončí. Pokud si pořizujeme pozemek, byt, nebo rodinný dům, skutečnými vlastníky začneme být až ve chvíli, kdy vlastnické právo bude zapsáno do katastru nemovitostí na tzv. listu vlastnictví (LV – listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v konkrétním katastrálním území konkrétní osoba, společnost, nebo manželé vlastní). Návrh na vklad obvykle podává kupující, ale může to udělat kdokoliv z účastníků.

Kolik stojí návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru není zdarma. Ze zákona o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.) vyplývá, že za každý návrh zaplatíme 2 000 Kč. Správní poplatek lze platit bezhotovostně na bankovní účet, platební kartou, nebo v hotovosti u příslušného katastrálního úřadu.

Co budete k návrhu na vklad na katastr potřebovat

K návrhu na vklad je také třeba doložit příslušnou listinu (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí apod.). Zapotřebí je buď originální dokument s úředně ověřenými podpisy, nebo úředně ověřená kopie s úředně ověřenými podpisy.

Jak vyplnit návrh na vklad na katastr nemovitostí

Vyplnit návrh na vklad do katastru nemovitostí lze třemi různými způsoby.

  1. Papírový formulář – formulář lze vytisknout, nebo získat na katastrálním úřadě, a pak ho vyplnit ručně
  2. Počítačový formulář – lze si ho stáhnout z internetových stránek katastrálního úřadu a vyplnit ho v počítači
  3. Interaktivní formulář – pomocí webové aplikace lze vyplnit návrh na vklad buď ve zjednodušeném, nebo úplném scénáři (zjednodušený formulář obsahuje již přednastavené možnosti pro různé situace)

Nejjednodušším způsobem je tedy použití webové aplikace, kde je možnost vyplnit nový návrh na vklad, nebo se také vrátit k rozpracovanému návrhu. V případě podání nového návrhu je třeba nejprve zvolit způsob, kterým byla nemovitost pořízena (koupě, dar, směna atd.). Dále je třeba vyplnit údaje o nemovitosti (typ nemovitosti – pozemek, stavba, jednotka, katastrální území a parcelní číslo). V dalším kroku je nutné vyplnit údaje o účastnících řízení (prodávající a kupující) a případně o jejich právních zástupcích, kteří ovšem nejsou považováni za účastníky řízení. Původní vlastník nemovitosti je v interaktivním formuláři vždy vyplněn. Také je třeba označit přílohy, které se k podávanému návrhu vztahují (číslo kupní smlouvy, číslo geometrického plánu atd.) a příslušný katastrální úřad.

Jak podat návrh na vklad do katastru nemovitostí

Vyplněný a podepsaný návrh na vklad společně s přílohami (listina s úředně ověřenými podpisy, geometrický plán, plná moc apod.), je třeba doručit příslušnému katastrálnímu úřadu. Návrh na vklad lze doručit osobně, nebo prostřednictvím pošty (nejlépe doporučeně). V případě takovýchto podání je nutné návrh na vklad opatřit kolkovou známkou v hodnotě 2000 Kč (nalepit ji v pravém horním rohu formuláře). Kolkovou známku lze pořídit na poště. V případě, že byl návrh správně vyplněn a byly doručeny všechny potřebné dokumenty, zpravidla do 30 dnů dojde k zápisu do katastru nemovitostí/výmazu z katastru nemovitostí. Probíhající řízení lze sledovat v katastru nemovitostí.

S vkladem vám pomůžeme

Naši makléři vám s vkladem na katastr pomohou. V rámci spolupráce při prodeji nemovitosti vás provedeme celou administrativou, abyste se vyhnuli chybám a zkrátka nemuseli nic řešit. Podívejte se, co všechno zahrnují naše služby.

Máme vám zavolat zpět?

Nechte nám na sebe kontakt a krátký popisek, s čím vám můžeme pomoct. Ozveme se, jakmile to bude možné.