5 min.

Co je předkupní právo? Kdy se vás týká?

Srpen 30, 2023
Štěpán Gjurič
Předkupní právo k nemovitosti – téma, které zajímá kupující i prodávající. Pojďme si ho vyjasnit.

Ve zkratce: 

  • Předkupní právo = přednost při koupi nemovitosti před ostatními.
  • Od roku 2020 došlo k velkému zjednodušení – předkupní právo se nyní uplatňuje nejčastěji při dědictví. U spoluvlastníků vzniká ze zákona jen výjimečně.

Co je předkupní právo? Jak se týká vaší nemovitosti?

Jedná se o právní pojem, který je spjat se spoluvlastnictvím. V praxi se předkupní právo spoluvlastníků definuje jako situace, kdy je spoluvlastník (v předkupním právu se využívá pojem „předkupník“) povinnen svůj podíl na spoluvlastnictví nabídnout přednostně ostatním spoluvlastníkům, jestliže má v úmyslu převést tento podíl na třetí osobu. V posledních letech doznalo předkupní právo důležitých změn, které vám vysvětlíme níže. Pokud se tedy chystáte prodat nemovitost, určitě si v předkupním právu udělejte jasno.

Definice a vysvětlení předkupního práva:

Předkupní právo je právo, které umožňuje určité osobě nebo skupině osob, aby měly přednost před ostatními, pokud vlastník nemovitosti rozhodne o jejím prodeji. Jinými slovy, pokud má někdo předkupní právo k nemovitosti, může tuto nemovitost zakoupit před tím, než ji vlastník nabídne jiným zájemcům.

Jak se předkupní právo změnilo od roku 2020?

1. července 2020 se novelizací zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, velmi změnila podstata a samotný institut předkupního práva. Tyto změny ovlivnily především předkupní právo spoluvlastníků a předkupní právo u dědictví. Zatímco dříve mohl spoluvlastník uplatnit své předkupní právo v mnoha situacích, novější legislativa stanovila konkrétnější podmínky a omezení pro jeho uplatnění.

Kdy lze nyní předkupní právo uplatnit?

  1. Předkupní právo u dědictví: Předkupní právo dědiců říká, že dědicové mají přednost před ostatními kupci. Tato výsada platí však pouze 6 měsíců od nabytí dědictví. Příklad: S bratrem zdědíte rodinný dům po rodičích. Pokud se svůj podíl rozhodnete prodat, v prvním půlroce musíte nejprve dát nabídku na koupi svému bratrovi. I tady je však výjimka. Pokud se vy rozhodnete svůj podíl převést na jiného spoluvlastníka nebo příbuzného v rodině v první linii (například svého syna), předkupní právo vám v tom nezabrání a můžete jednat rovnou. V opačném případě je nejsnazší se domluvit nebo počkat 6 měsíců.

  2. Předkupní právo u spoluvlastníků: Kromě výše zmíněného se někdy předkupní právo uplatňuje mezi spoluvlastníky i v jiných případech. Zejména v situaci, kdy spoluvlastnictví vzniklo bez ohledu na vůli zapojených stran. To se může typicky stát závětí. I v takovém případě platí časová lhůta 6 měsíců.

  3. Předkupní právo nájemců: Pokud nájemník bydlí v domě, kde nejsou vymezeny bytové jednotky (často družstevní bydlení a další formy) a dojde k prvnímu rozdělení na jednotky, má nájemník předkupní právo k nově vzniklé jednotce, kterou obývá. I zde se uplatňuje časová lhůta 6 měsíců.

  4. Smluvní předkupní právo: Kromě zákonného předkupního práva může být toto právo stanoveno také smluvně mezi dvěma stranami, například mezi prodávajícím a potenciálním kupujícím.

Během prodeje pohlídáme předkupní právo za vás

V rámci spolupráce při prodeji nemovitosti vás provedeme celou administrativou, abyste se vyhnuli chybám a zkrátka nemuseli nic řešit. Díky právnímu servisu naši makléři spolehlivě pohlídají i všechny náležitosti, které se pojí s předkupním právem. Podívejte se, co všechno zahrnují naše služby.

Máme vám zavolat zpět?

Nechte nám na sebe kontakt a krátký popisek, s čím vám můžeme pomoct. Ozveme se, jakmile to bude možné.