4 min.

Užitná plocha, zastavěná plocha, podlahová plocha a celková plocha. Znáte typy ploch v bytě a domě?

Prosinec 5, 2022
Štěpán Gjurič
Jedním z klíčových údajů souvisejících s nemovitostmi je pochopitelně jejich velikost. Ta však může být pro některé lidi matoucí, neboť v inzerátech jsou rozměry bytů a domů udávány různými způsoby.
jak se liší typy ploch v nemovitosti

Zkrátka ne vždy 100 metrů čtverečních uvedených v inzerátu musí znamenat, že vám bude těchto sto metrů skutečně plně k dispozici. Je tedy rozhodně potřeba znát rozdíly mezi užitnou, podlahovou, obytnou a celkovou plochou, abyste nikdy nenaletěli trikům nepoctivých makléřů, jež jsou schopni do plochy bytu započítat opravdu cokoliv.

Co je užitná plocha nemovitosti?

Pojmem užitná plocha se označují rozměry nemovitosti měřené uvnitř vnějších stěn. Do této velikosti přitom nejsou počítány konstrukční prvky (komíny, sloupy, šachty, výtahy atd.), průchozí prostory a ani plochy, jež slouží jakožto místa pro umístění funkčních zařízení typu topení, klimatizace či generátorů energií.

Legislativně je užitná plocha upravena nařízením Evropské Komise ES č.1503/2006, přičemž velikost užitné plochy budovy se vždy rovná rozměrům, pro něž bylo vydáno povolení. Pozor však na to, že užitná plocha, jež je celkovým součtem vnějších stěn místností, není totéž co celková užitná plocha (viz níže).  Dříve se rovněž používal termín užitková plocha, nicméně ten již není platným. Avšak v praxi na něj lze stále občas narazit.

Co je celková užitná plocha bytu nebo domu?

Na rozdíl od užitné plochy, tak do té celkové se nepočítají pouze obytné místnosti, nýbrž i balkon, terasa, sklep či prostory podkroví. Bez povšimnutí by neměla zůstat ani skutečnost, že do celkové plochy se započítávají dokonce i společné prostory, na jejichž používání mají nárok všichni vlastníci bytových jednotek v domě - tedy třeba i chodby a kolárny!

Celková užitná plocha tedy bývá v naprosto valné většině případů o poznání větší než užitná plocha. Buďte tedy obezřetní a tyto odlišnosti si v inzerátech ve svém vlastním zájmu hlídejte. Celková užitná plocha totiž rozhodně není rozměrem obytných místností.

Co je podlahová plocha?

Nejčastěji udávaný údaj a rovněž ten nejvíce směrodatný, neboť určuje, kolik plochy bude možné skutečně v nemovitosti využívat. Podlahová plocha je totiž součtem ploch všech místností a jejich příslušenství, včetně veškerých konstrukcí.

Zároveň jsou do ní počítány též prostory, které jsou sice součástí domu, ale může je využívat výhradně vlastník dané bytové jednotky - tedy například vlastní kumbál. Definice podlahové plochy se řídí nařízením vlády č. 366/2013.

Získejte zdarma cenový odhad nemovitosti

Zjistěte, jakou hodnotu má vaše nemovitost nyní, když ceny bytů a domů klesají.

Co je obytná plocha?

Jak již z názvu vyplývá, tak termínem obytná plocha je označován součet plochy všech obytných místností v nemovitosti. Co musí splňovat místnost, aby mohla být prohlášena za obytnou?

  • musí být určena k trvalému bydlení

  • mít plochu alespoň 8 metrů čtverečních 

  • musí být osvětlená, větratelná a mít přístup k vytápění

Z této definice ošetřené vyhláškou č. 137/1998 Sb. tedy vyplývá, že mezi obytné místnosti nepatří například koupelny, toalety, sklepy, balkóny a samostatné kuchyně.