8 min.

Daň z prodeje nemovitosti 2023 – musím ji platit? Jak je to u dědictví?

Únor 8, 2023
Štěpán Gjurič
Blíží se čas, kdy je nutné podat daňové přiznání za rok 2022. Zdědili jste nemovitost? Ať jste si ji ponechali nebo jste ji obratem prodali, určitě vás zajímá, kdy se platí daň z prodeje nemovitosti a jak vyplnit daňové přiznání. Na to se dnes podíváme.

Ve zkratce: 

 • Dědická daň je od roku 2014 zrušena.
 • Daň z nabytí nemovitosti je od roku 2020 zrušena.
 • Danění příjmů a zisku z prodeje nemovitosti, kterou jste získali dědictvím nebo jinak, se řídí daní z příjmů. Ta je 15 % a každoročně ji řešíte v rámci daňového přiznání.
 • Existují situace, kdy po prodeji nebo převodu nemovitosti nezaplatíte vůbec nic, budete osvobozeni.

Musím platit nějakou daň z dědictví?

Dědická daň je u nás zrušena od roku 2014. Nutno však podotknout, že tuto daň pohltila daň z příjmů, a pokud nabydete nemovitost formou dědictví, jedná se o tzv. bezúplatný příjem dle § 10 odst. 2 zákona o daních z příjmů a od daně jste osvobozeni. Pokud se ovšem v tomto výčtu nenaleznete, pak je nutné podat DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ a zdanit příjmy 15 %, pokud však nejsou splněny podmínky, za kterých tato povinnost neplatí (např. příjmy do 50 000 Kč).

Daňové přiznání můžete podat buď osobně, poštou, přes datovou schránku nebo elektronicky přes portál finanční správy. Jedná se o předepsaný daňový tiskopis, který je dostupný na mnoha webových stránkách, které se touto problematikou zabývají vč. stránek finanční správy, a to včetně pokynů. 

Daní darovací dnes podléhají pouze příjmy z dědictví, které vzniklo před rokem 2014.

Náklady dědického řízení

V rámci dědického řízení se platí poplatek Ministerstvu spravedlnosti, a to za notáře, který se stará o jednotlivé úkony. Výše poplatku se počítá podle hodnoty zděděného majetku. Existují kalkulačky, které vám dokáží přibližnou částku spočítat. Hodnoty, které se tam zadávají souvisí s již zmíněnou hodnotou děděného majetku a s ostatními náklady, které jsou spojené s přípravou podkladů pro soud. 

Další náklad, který budete muset zaplatit, je poplatek za zpracování odhadu ceny nemovitosti. Ten vám naši makléři dokáží rychle a spolehlivě zpracovat.

Prodej nemovitosti z dědictví a jeho zdanění

O tom, zda musíme zaplatit daň z prodeje nemovitosti, nebo daň z převodu nemovitosti rozhodují následující skutečnosti. Pokud se rozhodnete jako dědic prodat zděděnou nemovitost, záleží na tom, kdy ji hodláte přivést na trh. V Když se rozhodnete prodat nemovitost po 10 letech jejího držení, získaný příjem z prodeje je osvobozen od daně z příjmu a není nutné tuto daň platit.

Pokud před dědicem držel nemovitost zůstavitel v linii přímého příbuzenského vztahu (manžel/manželka, děti, vnoučata, rodiče či prarodiče), časový test se sčítá, jinými slovy délka držení nemovitosti zůstavitele se sčítá s délkou držení nemovitosti dědicem. Příkladem lze uvést prodej nemovitosti, kterou vlastnila babička po dobu 15 let, ihned po ukončení dědického řízení. V tomto případě je časový test pro osvobození příjmů od daně z příjmů fyzických osob splněn, protože babička (linie přímá) spolu s dědicem drželi nemovitost po dobu delší 10 let.

Jak vysokou budu platit daň z příjmů fyzických osob z prodeje zděděné nemovitosti, pokud ji prodám dříve než po deseti letech?

Daň z příjmů fyzických osob z příjmů vztahujících se k prodej zděděné nemovitosti tvoří 15 % ze základu daně. Ten tvoří rozdíl mezi prodejní cenou a cenou nemovitosti stanovenou dle znaleckého posudku. Jinými slovy, pokud vám vznikl zisk z prodeje nemovitosti, část budete muset odevzdat státu.

Kdy se daň spojená s prodejem nemovitosti platí? Ukážeme si to na příkladu

Pokud byl odhad ceny nemovitosti ve znaleckém posudku 3 miliony a vy jste nemovitost prodali za 3,3 milionu Kč, základ daně z příjmů fyzických osob bude vypočtený jako 3,3 mil. - 3 mil. (rozdíl mezi prodejní a odhadovou cenou). To vám vyjde na 300 000 Kč.

Z tohoho 300tisícového základu se vypočítá 15% daň z příjmů – ta tedy vyjde na 45 000 Kč. Tuto daň potom musíte odvést, pokud není příjem z daně osvobozený. Od základu daně pse také dají odečíst ještě náklady související s pořízením, prodejem nebo investicí do nemovitosti.

Termín pro zaplacení daně a podání přiznání 2023

Pokud se na vás vztahuje povinnost daň zaplatit, je potřeba podat již zmíněné daňové přiznání na příslušný finanční úřad. V roce 2023 je oficiální termín pro podání 3. dubna 2023. Standardně se přiznání musí podat do 1. dubna, tento den však připadá na sobotu, a tak se termín automaticky prodlužuje. Pokud podáváte přiznání elektronicky, máte ještě měsíc na víc a nejzazší datum je 2. května 2023. Ke stejnému dni pak musíte daň zaplatit.

Prodej i administrativu vyřídíme za vás

Obraťte se na naše specialisty a nelamte si hlavu se spoluvlastnickým podílem ani další právničinou hlavu. O vše se postaráme.

Použijete prostředky z prodeje nemovitosti na nákup vlastního bydlení? Pak danit nebudete

Kromě časových testů, které jsme si popsali výše, existuje ještě jedna situace, kdy nemusíte příjem z prodeje nemovitosti zdanit. Pokud do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete tuto částku k nákupu nové nemovitosti pro své vlastní bydlení, daň platit nebudete. Říká se tomu uspokojení vlastních bytových potřeb. Když tedy prodáváte nemovitost z dědictví nebo kteroukoliv jinou nemovitost, kterou vlastníte, můžete si od svých příjmů odečíst náklady na pořízení nemovitosti nové.

Dědictví a jeho formy

Na konec je dobré si říci, jaké formy dědictví jsou u nás známé. Může se totiž také stát, že ani nevíte, jak jste k majetku přišli. V praxi existují 2 formy dědictví:

 • Závěť
 • Dědění podle zákona

Dědicové podle zákona jsou poté děleni ještě do 5 tříd podle toho, jaký mají na majetek nárok:

 1. Děti a manžel zůstavitele – pokud nedědí děti zůstavitele, na řadu poté přichází jejich potomci a potomci jejich potomků (tudíž vnoučata a pravnoučata zůstavitele).
 2. Pokud nejsou nebo nedědí děti zůstavitele, na řadu přichází manžel/manželka (v případě, že jsou spolu v domácnosti déle než 1 rok) a rodiče zůstavitele rovným dílem.
 3. V případě, že nedědí ani děti, ani manžel, ani rodiče, do popředí se dostávají sourozenci a případně jejich děti. 
 4. Pokud nedědí ani jeden ze zmiňovaných, na řadu přichází prarodiče zůstavitele. 
 5. Do poslední třídy patří praprarodiče. 

Poslední 2 třídy v praxi moc nemůžeme najít, protože většinou se majetek rozdělí již v první, popřípadě v druhé třídě. 

Daňová problematika je komplexní téma. Tento článek není daňovým poradenstvím. Vždy se o svých potřebách poraďte s odborníkem.

Chci prodat za nejvyšší cenu nebo získat odhad pro dědické řízení

Nechte nám na sebe kontakt. Brzy vám náš makléř zavolá a domluvíme se na případné spolupráci.