3 min.

Nájem, podnájem, pronájem – co je co, a jaké to má dopady?

Leden 10, 2024
Štěpán Gjurič
V nájemním bydlení panuje hodně nejasností. Pojďme si pro začátek vyjasnit základní pojmy, a sice jaký je rozdíl mezi nájmem, podnájmem a pronájmem.

Ve zkratce: 

  • Nájem je vztah mezi majitelem a nájemníkem.Věcných břemen je celá řada, některá dokonce nejsou zapsaná v katastru nemovitostí.

  • Podnájem nastává, pokud nájemník pronajímá byt či pokoj třetí straně.

  • Termín pronájem v českém právním řádu neexistuje.

Pronájem neexistuje

Opravdu. Ačkoli se s tímto termínem všichni běžně setkáváme nebo jej dokonce aktivně používáme, české právo tento pojem nezná. Z toho vyplývá že ani není možné uzavřít pronájemní smlouvu.

Jak se liší nájem a podnájem?

Oproti tomu nájem a podnájem jsou termíny, které zákon jasně vymezuje, a to následujícím způsobem. V případě nájmu jde o pojem, který definuje vztah mezi majitelem a nájemníkem bytu či domu. Pokud se jako vlastník rozhodnete pronajmout svou nemovitost, uzavřete s nájemníkem nájemní smlouvu. Ta musí obsahovat předem definované náležitosti a uzavírá se na dobu určitou či neurčitou. Ze smlouvy plynou oběma smluvním stranám práva a povinnosti, která upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Situace je trochu jiná v případě podnájmu. Jak už může název napovídat, v případě podnájmu pronajímá pokoj či byt nájemník třetí straně. Tito dva mezi sebou uzavírají podnájemní smlouvu, na kterou se výše uvedený zákon nevztahuje. Je tedy čistě na těchto dvou stranách, jak si smluvní vztah upraví. Ze situace jasně vyplývá, že nájemník nemůže uzavřít podnájemní smlouvu na dobu delší, než je jeho nájemní smlouva. Víte, za co může nájemník nebo podnájemník dostat výpověď?

Musí majitel podnájem schválit?

Záleží na situaci. Pokud nájemce dále byt užívá a chce si k sobě do bytu přibrat podnájemníka, nemusí žádat majitele o souhlas. Musí mu však skutečnost oznámit. Pokud však chce nemovitost někomu přenechat a pronajímat ji sám, bez výslovného souhlasu majitele se neobejde. Majitel musí svůj (ne)souhlas vyjádřit do 30 dní. Obvykle se tyto věci výslovně upravují v nájemní smlouvě.

Nájem v družstevním bytě

V případě družstevního bydlení se jedná vždy o podnájem, musíte mít tedy vždy souhlas bytového družstva. Jak to? Vlastníkem bytu totiž není jednotlivec, ale bytové družstvo. A každé může mít vlastní podmínky, případně může podnájem zcela vylučovat. Je proto dobré si vždy nastudovat stanovy a svou nájemní smlouvu, než budete byt nabízet někomu dalšímu.

Chcete dobře pronajmout? Obraťte se na nás

Nechte nám na sebe kontakt a krátký popisek, s čím vám můžeme pomoct. Ozveme se, jakmile to bude možné.